Psychoterapia indywidualna dorosłych

Psychoterapia to spotkania (sesje terapeutyczne) raz w tygodniu, trwające 50 minut,  w trakcie których zajmujesz się sobą, swoimi emocjami i myślami. Docierasz do nich i je wydobywasz, dzięki temu możesz się nimi zająć. Tak dochodzi do wzrostu świadomości, możliwości zmiany jednostki.
Pracuję w następujących obszarach: depresja, strata, nerwica, lęki, stres, kryzysy i trudności emocjonalne, żałoba, rozstanie, rozwód, trudności w relacjach, niepowodzenia (np. w relacjach, w pracy),  choroby psychosomatyczne i zaburzenia odżywiania.
Z psychoterapii u mnie, może skorzystać każdy kto czuje taką potrzebę, a osoby zainteresowane zapraszam do kontaktu.