Psychoterapia indywidualna młodzieży

Młodzież – niepełnoletnią, zapraszam na konsultację wraz z rodzicami lub opiekunami prawnymi. Młodzież pełnoletnia może zgłosić się sama. Pierwsze spotkanie, zwane konsultacją, da nam możliwość rozpoznania problemu i podjęcia decyzji o dalszej współpracy.
Zajmuje się psychoterapią osób, które:
  • poszukują wsparcia i zrozumienia,
  • mają niskie poczucie własnej wartości,
  • doświadczają problemów w relacjach rodzinnych,
  • mają trudności w radzeniu sobie ze stresem i emocjami,
  • doświadczają problemów emocjonalnych (zaburzenia lękowe, zaburzenia nastroju),
  • doświadczają zaburzeń zachowania (agresywność, niestosowanie się do norm społecznych, zachowania autoagresywne),
  • są uzależnieni od substancji psychoaktywnych (narkotyki, dopalacze, tytoń, alkohol),
  • doświadczają trudności szkolnych (wycofanie z relacji z rówieśnikami).
Osoby zainteresowane zapraszam do kontaktu.