Jak pracuję

Psychoterapia indywidualna, to metoda leczenia zaburzeń emocjonalnych i rozwiązywania problemów osobistych. Dzieje się to poprzez wiedzę, umiejętności, doświadczenie psychoterapeuty pracującego w określonym paradygmacie. Psychoterapia zaczyna się jednym lub kilkoma sesjami wstępnymi zwanymi konsultacjami, podczas których psychoterapeuta zbiera wywiad, określa nad czym pacjent (klient) chce pracować i nawiązuje kontrakt terapeutyczny, czyli: jak często pacjent (klient) będzie się spotykał/a z psychoterapeutą, Zostaje ustalone, w jaki sposób można odwołać sesję psychoterapeutyczną oraz jak wygląda ewentualne przerwanie terapii. Psychoterapia zwykle odbywa się zwykle z częstotliwością od jednego – trzech sesji w tygodniu. Sesja psychoterapeutyczna trwa 50 minut.

Nurty psychoterapeutyczne które są fundamentem mojej pracy to:

Psychoterapia humanistyczna

Zakłada, że w każdym człowieku leży ogromny potencjał (zdolności, talenty), który powinien wykorzystać do samorozwoju. W terapii humanistycznej każdego chorego traktuje się podmiotowo, empatycznie, z ogromnym zrozumieniem. opartej na przeświadczeniu o złożoności człowieka. Rodzajem psychoterapii humanistycznej jest psychoterapia Gestalt. Stosuje się ją w psychoterapii zaburzeń depresyjnych i lękowych. W połączeniu z wiedzą z zakresu psychoterapii psychodynamicznej i psychoanalitycznej również w leczeniu zaburzeń osobowości, zaburzeń odżywiania i stresu pourazowego.

Psychoterapia psychodynamiczna

Wywodzi się z założenia, że zachowanie człowieka to efekt sterowania nim przez wewnętrzne, nieuświadomione mechanizmy i ukryte potrzeby. Pacjent skupia się na przeżywaniu, emocjach, związanych z nimi objawach w ciele. Psychoterapeuta wyznacza cele terapeutyczne i pomaga pacjentowi je osiągać. Celem terapeuty jest dookreślenie podczas sesji nieświadomych impulsów i konfliktów oraz ich analiza wspólnie z pacjentem. Zwykle jest to terapia długoterminowa. Terapia sprawdza się w leczeniu zaburzeń osobowości, psychosomatycznych, lękowych i depresyjnych oraz odżywiania. Wspomaga wprowadzaniem zmian w strukturze osobowości pomocna jest więc u pacjentów nieradzących sobie z nieśmiałością, agresją, czy innymi trudnymi emocjami.

Psychoterapia psychoanalityczna

Zakłada, że obecne problemy danej osoby wynikają ze struktury osobowości, wewnętrznych konfliktów oraz zdarzeń z przeszłości. Psychoterapeuta jest lustrem dla przeżyć pacjenta i razem z pacjentem dookreśla jakie struktury w przeżywaniu i życiowe doświadczenia wpływają na obecne postrzeganie rzeczywistości przez pacjenta. Spotkania odbywają się kilka razy w tygodniu, a proces psychoterapetyczny trwa kilka lat.

W przypadku rozpoczęcia psychoterapii obowiązuje kontrakt terapeutyczny, który jest ustalany indywidualnie pomiędzy mną a pacjentem (klientem). Rozpoczęcie psychoterapii poprzedzają̨ konsultacje (zwykle od 1 do 3 spotkań ), które mają prowadzić do poznania pacjenta (klienta) i specyfiki jego problemu, oraz ustalenia wspólnych celów do pracy psychoterapeutycznej. W zależności od specyfiki problemu, ustalana jest częstotliwość sesji. Sesje mogą odbywać od jednego do trzech razy w tygodniu. Sesja trwa 50 minut.

Z pomocy psychologicznej/psychoterapii mogą korzystać osoby niepełnoletnie, które przyjmowane są̨ wyłącznie po konsultacji z rodzicami. Dalsza praca możliwa jest po uzyskaniu zgody od rodzica/ opiekuna prawnego.

 

Psychoterapia Gestalt Gdynia; Psychoterapia Gestalt Gdańsk

Psychoterapia Gdynia; Psychoterapia Gdańsk; Psychoterapia Sopot

Psychoterapia indywidualna dorosłych

Psychoterapia indywidualna młodzieży

Psychoterapia Gdynia, Psychoterapia Gdańsk, Psychoterapia Sopot