Psychoterapeuta Gdynia

DSC_1100a

   Każde spotkanie z drugą osobą jest dla mnie ważne i wyjątkowe.

Nazywam się Michał Stefanowicz. Praca terapeutyczna jest dla mnie źródłem satysfakcji, a towarzyszenie drugiej osobie w jej rozwoju i zmianie porusza mnie i fascynuje. Uważam, że terapia opiera się na dialogu, usiądziemy naprzeciwko siebie i porozmawiamy o tym co sprowadza Cię do gabinetu. Będziesz mieć możliwość doświadczania swoich emocji i wzrostu świadomości, dzięki czemu zwiększysz swój potencjał i możliwości.

Jestem psychologiem i psychoterapeutą. Obecnie jestem w procesie szkolenia w Szkole Trenerów i Psychoterapeutów Instytutu Terapii Gestalt w Krakowie w oparciu o standardy EAP (European Association for Psychotherapy) i EAGT (European Association for Gestalt Therapy). Doświadczenie i umiejętności zdobywałem podczas staży m. in. w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. T. Bilikiewicza w Gdańsku, na Dziennym Oddziale Ogólnopsychiatrycznym w Gdańskim Centrum Zdrowia, na Dziennym Oddziale Ogólnopsychiatrycznym w Centrum Zdrowia Psychicznego w Gdyni oraz w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Gdańsku. Pracowałem i pracuje z osobami w trakcie i po kryzysach psychicznych. Współpracuje z Poradnią Zdrowia Psychicznego w Sopocie. W swojej pracy terapeutycznej przestrzegam kodeksu etycznego Stowarzyszenia Terapii Gestalt, a moja praca psychoterapeutyczna podlega stałej superwizji.

Zajmuje się psychoterapią osób dorosłych i młodzieży, które:

poszukują wsparcia i zrozumienia,

przeżywają kryzys,

cierpią na nerwice, depresje,

odczuwają lęk,

mają niskie poczucie własnej wartości,

chcą uwolnić się od szkodliwych relacji,

chcą zwiększyć swoją świadomość,

są zainteresowane swoim rozwojem.

Z psychoterapii u mnie może skorzystać każdy, kto czuje taką potrzebę.