O Mnie

Nazywam się Michał Stefanowicz i jestem psychologiem, psychoterapeutą.
Nazywam się Michał Stefanowicz i jestem psychologiem, psychoterapeutą.

   Każde spotkanie z drugą osobą jest dla mnie ważne i wyjątkowe.

Uważam, że psychoterapia opiera się na dialogu, dzięki któremu klient doświadcza swoich emocji i wzrasta jego świadomość. Im bardziej jesteśmy świadomi siebie, tym bardziej jesteśmy wolni, doświadczamy własnych możliwości i lepiej radzimy sobie z problemami. W trakcie psychoterapii, jestem profesjonalistą, ale też człowiekiem, który z szacunkiem, poprzez swoje emocje, doświadczenie i wiedzę towarzyszy klientowi w rozwoju i w pracy na rzecz zmiany.

Obecnie jestem w procesie szkolenia w Szkole Trenerów i Psychoterapeutów Instytutu Terapii Gestalt w Krakowie w oparciu o standardy EAP (European Association for Psychotherapy) i EAGT (European Association for Gestalt Therapy). Uczestniczyłem w licznych szkoleniach i warsztatach u zagranicznych i polskich specjalistów. Doświadczenie i umiejętności zdobyłem m. in. w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. T. Bilikiewicza w Gdańsku, na Dziennym Oddziale Ogólnopsychiatrycznym w Gdańskim Centrum Zdrowia, na Dziennym Oddziale Ogólnopsychiatrycznym w Centrum Zdrowia Psychicznego w Gdyni oraz w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Gdańsku. Współpracuje z Poradnią Zdrowia Psychicznego w Sopocie. Przestrzegam kodeksu etycznego Stowarzyszenia Terapii Gestalt, a moja praca psychoterapeutyczna podlega stałej superwizji.

Zajmuje się psychoterapią osób dorosłych i młodzieży, które:

 • poszukują wsparcia i zrozumienia,
 • przeżywają kryzys,
 • mają niskie poczucie własnej wartości,
 • chcą uwolnić się od szkodliwych relacji,
 • chcą zwiększyć swoją świadomość,
 • doświadczają problemów w relacjach partnerskich, rodzinnych,
 • mają trudności w utrzymywaniu satysfakcjonujących relacji,
 • mają trudności w radzeniu sobie ze stresem i emocjami,
 • doświadczają problemów emocjonalnych (zaburzenia lękowe, zaburzenia nastroju),
 • doświadczają zaburzeń zachowania (agresywność, niestosowanie się do norm społecznych, zachowania autoagresywne),
 • doświadczają objawów psychosomatycznych,
 • doświadczyły straty (rozwód, śmierć bliskiej osoby),
 • są uzależnieni od substancji psychoaktywnych (narkotyki, dopalacze, tytoń, alkohol),
 • doświadczają trudności szkolnych (wycofanie z relacji z rówieśnikami),
 • są zainteresowane swoim rozwojem.

Z psychoterapii u mnie może skorzystać każdy, kto czuje taką potrzebę.

Pozdrawiam i zapraszam.

Michał Stefanowicz

Michał Stefanowicz – ZnanyLekarz.pl