Psychoterapia indywidualna dorosłych

Psychoterapia to spotkania (sesje terapeutyczne) raz w tygodniu (minimum), trwające 50 minut,  w trakcie których psychoterapeuta zajmuje się Tobą, Twoimi emocjami i myślami.  Psychoterapia to także metoda leczenia zaburzeń emocjonalnych – psychicznych. Dzieje się to poprzez wiedzę, umiejętności, empatię, zrozumienie i doświadczenie psychoterapeuty. Psychoterapię zaczynam jednym lub kilkoma sesjami wstępnymi zwanymi konsultacjami, podczas których zbieram wywiad, określam nad czym pacjent (klient) chce pracować i nawiązuje kontrakt terapeutyczny. Psychoterapia zwykle odbywa się zwykle z częstotliwością od jednego – trzech sesji w tygodniu. Sesja psychoterapeutyczna trwa 50 minut.

Nurty psychoterapeutyczne które są fundamentem mojej pracy to:
Psychoterapia humanistyczna

Zakłada, że w każdym człowieku leży ogromny potencjał (zdolności, talenty), który powinien wykorzystać do samorozwoju. W terapii humanistycznej każdego chorego traktuje się podmiotowo, empatycznie, z ogromnym zrozumieniem. opartej na przeświadczeniu o złożoności człowieka. Rodzajem psychoterapii humanistycznej jest psychoterapia Gestalt. Stosuje się ją w psychoterapii zaburzeń depresyjnych i lękowych. W połączeniu z wiedzą z zakresu psychoterapii psychodynamicznej i psychoanalitycznej również w leczeniu zaburzeń osobowości, zaburzeń odżywiania i stresu pourazowego.

Psychoterapia psychodynamiczna

Wywodzi się z założenia, że zachowanie człowieka to efekt sterowania nim przez wewnętrzne, nieuświadomione mechanizmy i ukryte potrzeby. Pacjent skupia się na przeżywaniu, emocjach, związanych z nimi objawach w ciele. Psychoterapeuta wyznacza cele terapeutyczne i pomaga pacjentowi je osiągać. Celem terapeuty jest dookreślenie podczas sesji nieświadomych impulsów i konfliktów oraz ich analiza wspólnie z pacjentem. Zwykle jest to terapia długoterminowa. Terapia sprawdza się w leczeniu zaburzeń osobowości, psychosomatycznych, lękowych i depresyjnych oraz odżywiania. Wspomaga wprowadzaniem zmian w strukturze osobowości pomocna jest więc u pacjentów nieradzących sobie z nieśmiałością, agresją, czy innymi trudnymi emocjami.

Psychoterapia psychoanalityczna

Zakłada, że obecne problemy danej osoby wynikają ze struktury osobowości, wewnętrznych konfliktów oraz zdarzeń z przeszłości. Psychoterapeuta jest lustrem dla przeżyć pacjenta i razem z pacjentem dookreśla jakie struktury w przeżywaniu i życiowe doświadczenia wpływają na obecne postrzeganie rzeczywistości przez pacjenta. Spotkania odbywają się kilka razy w tygodniu, a proces psychoterapeutyczny trwa kilka lat.

Z psychoterapii u mnie, może skorzystać każdy kto czuje taką potrzebę, a osoby zainteresowane zapraszam do kontaktu.