Dla firm

Pomoc psychologiczna jest szczególnie zalecana w następujących przypadkach:
 • spadek wydajności,
 • częste kłopoty pracownika ze zdrowiem, lęki, stany depresyjne,
 • symptomy chronicznego zmęczenia i wypalenia zawodowego,
 • konflikty i nieporozumienia ze współpracownikami.
Korzyści dla pracownika:
 • wyższy poziom motywacji,
 • więcej satysfakcji relacjach,
 • wyższy poziom poczucia kontroli nad swoim życiem.
Korzyści dla firmy:
 • poprawa wydajności i efektywności pracowników,
 • normalizacja sytuacji konfliktowych,
 • zmniejszenie absencji pracowników,
 • poprawa atmosfery w pracy.