O Tobie

Zajmuję się psychoterapią osób dorosłych i młodzieży, które:

 • poszukują wsparcia i zrozumienia,
 • przeżywają kryzys,
 • mają niskie poczucie własnej wartości,
 • chcą uwolnić się od szkodliwych relacji,
 • chcą zwiększyć swoją świadomość,
 • doświadczają problemów w relacjach partnerskich, rodzinnych,
 • mają trudności w utrzymywaniu satysfakcjonujących relacji,
 • mają trudności w radzeniu sobie ze stresem i emocjami,
 • doświadczają problemów emocjonalnych (zaburzenia lękowe, zaburzenia nastroju – depresja, nieśmiałość, zaniżona samoocena),
 • doświadczyły straty (rozwód, śmierć bliskiej osoby),
 • doświadczają zaburzeń zachowania (agresywność, niestosowanie się do norm społecznych, zachowania autoagresywne),
 • doświadczają objawów psychosomatycznych,
 • są uzależnieni od substancji psychoaktywnych (narkotyki, dopalacze, tytoń, alkohol),
 • doświadczają trudności szkolnych (wycofanie z relacji z rówieśnikami),
 • są zainteresowane swoim rozwojem.

Z psychoterapii  może skorzystać każdy, kto czuje taką potrzebę, a  psychoterapia nie musi oznaczać pracy nad bardzo trudnymi „zaburzeniami i chorobami”.  

W trakcie psychoterapii zajmujesz się sobą, swoimi emocjami i myślami. Docierasz do nich i je wydobywasz, dzięki temu możesz się nimi zająć. Tak dochodzi do wzrostu świadomości, możliwości i potencjału jednostki. Psychoterapia zmienia. Zmiany zachodzą w sposobie przeżywania siebie i świata, budowania relacji z ludźmi, znajdywania związków przyczynowo – skutkowych.