Kryzys

O kryzysie możemy mówić, gdy pod wpływem ilości problemów przestajemy sobie radzić z funkcjonowaniem, a dotychczasowe sposoby radzenia zawodzą. Wg psychologów kryzys psychiczny definiuje się jako:  rodzaj reakcji osoby na wydarzenie krytyczne, w wyniku, którego dochodzi do:
  • zaburzenia równowagi emocjonalnej,
  • niewydolności dotychczasowych mechanizmów odpowiadających za tą równowagę,
  • istotnej zmiany w naszym rozwoju.
Psycholodzy wyróżniają:
  • kryzysy rozwojowe – zachodzące naturalnie w toku rozwoju człowieka, powodujące gwałtowną zmianę lub życiowy zwrot,
  • kryzysy sytuacyjne – zachodzące przez nieoczekiwane wydarzenie, np. utratę czegoś albo kogoś ważnego. Nie możemy ich kontrolować i przewidywać.
Przy każdym kryzysie istnieje szansa na rozwój osobowości. Pozytywne przepracowanie kryzysu pozwala na osiągnięcie wyższego stopnia rozwoju, a niektóre osoby odnajdują sens życia. Przemiany te są realizowane w fazach:
  • szoku – zauważanie kryzysu, moment zaskoczenia,
  • przepracowywania – odpowiednie wartościowanie sytuacji i spojrzenie w przyszłość,
  • nowego zorientowania – dochodzi do rozwoju osobowości.
Każda osoba przeżywa kryzys na swój własny sposób, bardzo ważne aby w takich momentach mieć wsparcie specjalistów. Odpowiednie przejście przez kryzys polega na wykształceniu nowych umiejętności z których można czerpać siłę.