Psychoterapia krótkoterminowa

Jest to terapia ograniczona w czasie – z góry ustala się, jak długo będzie trwała. Obejmuje od kilkunastu do kilkudziesięciu spotkań. Na początku terapii klient i terapeuta określają cel, którym się będą zajmować, czas trwania terapii i terminy spotkań.

Ze względu na ograniczony czas, terapia ta przeznaczona jest dla osób, które borykają się z trudnościami psychicznymi od niedawna, muszą podjąć ważne decyzje życiowe bądź ostatnio doświadczyły kryzysowych sytuacji.