Stres

We współczesnym świecie najliczniejszą grupę źródeł stresów stanowią tzw. stresory społeczne. Przyczyny stresu mogą być różnorodne. Najczęstsze to:
 • niekorzystna sytuacja zdrowotna,
 • niekorzystna sytuacja rodzinna,
 • niekorzystna sytuacja w pracy,
  • dla pracowników – silnymi stresorami mogą być złe relacje z zespołem i pracodawcą, nieuzasadniona krytyka, zniesławienie, wyśmiewanie i nieodpowiednie żarty.
  • dla pracodawców – silnymi stresorami mogą być zmiany koniunktury lub przepisów, nie wywiązywanie się kontrahentów z zobowiązań, niezadowolenie pracowników.
 • problemy finansowe,
 • niepowodzenia w życiu codziennym.
O przeżywaniu stresu świadczą objawy:
 • fizjologiczne: częste bóle głowy, wzmożona potliwość, kłopoty ze snem, kołatanie serca,
 • psychiczne: obniżony nastrój, wzmożona pobudliwość, trudności w koncentracji uwagi, ogólny niepokój, chwiejna samoocena,
 • zachowania: obgryzanie paznokci, odmowa wykonania poleceń, lub zachowania gwałtowne, nagminne zapominanie, „robienie na złość”.
W wyniku nadmiernego stresu często sięgamy po papierosy, alkohol, i narkotyki. Intensywny stres przyczynia się także do powstawania różnych chorób. Organizm w momentach stresowych staję się bardziej podatny na przemęczenie i obniżenie odporności. Stres przyczynia się do pojawienia się m. in. : cukrzycy, migreny, astmy, nadciśnienia, wrzodów żołądka.
W codziennym życiu trudno jest nam uniknąć stresorów, nasza reakcja na stres, jest tym co najbardziej szkodzi, czyli psychoterapia polega na tym, aby odpowiednio radzić sobie ze stresem.