Związek

„Niekiedy ludzie zgłaszają się na terapię po to, by terapeuta pomógł im wyplątać się ze związku, a zamiast tego dowiadują się, iż mogą postępować tak, że ich związek stanie się bardziej satysfakcjonujący niż kiedykolwiek sobie wyobrażali. Bywają też sytuacje odwrotne: ktoś decyduje się na terapię z nadzieją uratowania bądź poprawienia relacji, po czym stwierdza, że koszty tych starań są zbyt wysokie i że jedynym możliwym do przyjęcia rozwiązaniem jest separacja. Wiara terapeuty nie dotyczy konkretnego, oczekiwanego rezultatu lecz przekonania, że jeśli dwie osoby sumiennie podejmują jakieś wysiłki, wówczas naturalny proces rozwoju, który został zatrzymany przez wypadki z życia pacjenta, zostanie na nowo uruchomiony i będzie się toczył według własnej, samouzdrawiającej logiki. Samo dążenie do prawdy doświadczenia danej osoby ma w sobie wartość uzdrawiającą.”

Nancy McWilliams