Stabilność

„Współczesna kultura akcentuje gratyfikacje indywidualne. Dawne ostoje wspólnoty i tożsamości jak rodzina czy sąsiedztwo nie dają już takiej stabilności. Zmieniają się dramatycznie”.
J. S. Rutan i Walter N. Stone „Grupy w dzisiejszym społeczeństwie”.