Psychoterapeuci

Psychoterapeuci nie głoszą, że mają wielkie serca. Takich jest zaledwie garstka wśród tych, którzy pracując, dają z siebie wszystko i w pewnym stopniu przynoszą ulgę w spowodowanym przez człowieka nieszczęściu. Stoją blisko. Znoszą nienawiść, nie odwracają się. Nie dają się uwieść miłości. Są słuchaczami, lecz słuchają z niezachwianą uwagą, a ich milczenie nie jest zimne.”
Allen Wheelis