Terapia

„Pacjent musi się dowiedzieć od terapeuty, że ich wspólnym i najważniejszym zadaniem jest zbudowanie relacji, która sama stanie się czynnikiem zmiany. Terapeuta, nade wszystko, musi być gotów pójść wszędzie, dokądkolwiek chce pójść pacjent, zrobić wszystko, co konieczne dla ciągłego budowania zaufania i bezpieczeństwa w ich relacji. Próbuję przykroić terapię dla każdego pacjenta, znaleźć najlepszy sposób pracy – i uważam, że proces kształtowania terapii nie jest budowaniem podstaw lub preludium, lecz istotą pracy.”
Irvin Yalom, „Dar terapii”