Uczucia

„Uczucia nie istnieją w próżni, a rodzą się w stosunku do innych osób i jako reakcja na nie. Powstawaniu emocji zawsze towarzyszy kontekst interpersonalny, nawet jeśli zachodzi tylko w świecie wyobraźni. Nietolerowane przez opiekunów stany emocjonalne są przepełnione lękiem i prowadzą do zastosowania mechanizmu obronnego. Nie tylko złość bywa zabroniona; w niektórych rodzinach nic nie jest doświadczane jako w większym stopniu zabronione, niż okazywanie czułości.”
Patricia Coughlin Della Selva