Własna terapia

„Terapeuta musi znać własną ciemną stronę i umieć z empatią podchodzić do wszelkich ludzkich pragnień i impulsów. Doświadczenie własnej terapii pozwala przeżyć wiele aspektów procesu terapeutycznego z pozycji pacjenta: tendencję do idealizowania terapeuty, tęsknotę za zależnością, wdzięczność za troskę i uważne słuchanie, władzę przyznawaną terapeucie.”
Irvin Yalom, Dar Terapii