Wstyd

„Jedną z trudności związanych ze wstydem jest to, że nie wydaje się, aby był on wyrażany i rozładowany w taki sam sposób jak inne uczucia: smutek i żal znajdują ujście w płaczu, gniew we wrzasku i tupaniu, strach w krzyku i dygotaniu. Co zatem można zrobić w celu złagodzenia wstydu, jeśli nie podlega on rozładowaniu i odreagowaniu? Za klucz do złagodzenia wstydu uznaje się akceptację i kontakt. Chociaż wydaje się, że nie ulega on rozładowaniu, faktycznie rozprasza się w bardzo szczególnych okolicznościach – pod wpływem nieosądzającego, akceptującego kontaktu z innym człowiekiem.”
Babette Rothschild „Ciało pamięta”