Odpowiedzialność

„Być odpowiedzialnym, oznacza po prostu uznawać działania swoimi własnymi. Zrobiłem coś, i nie zmuszały mnie do tego ani okoliczności, ani moja podświadomość, ani los, ani naciski społeczne, nie mówiąc o przełożonym, żonie i dzieciach. Takiego rodzaju naciski, oczywiście wpływają na moje zachowanie, ale ja sam rozważam i wybieram, jakim wpływom nadaję większe znaczenie. W przeciwnym przypadku – wybieram nie rozważać i nie wybierać, to znaczy wybieram nie widzieć tego, że mam wybór.”
Enright