Pacjent, czy klient?

„Jeden z uczestników warsztatów, jakie wiele lat temu prowadziłem wraz z żoną w Cape Cod, powiedział coś, co podniosło mnie na duchu: że „pacjent” pochodzi od łacińskiego wyrazu oznaczającego „człowieka, który cierpi”, podczas gdy „klient” – „człowieka, który jest zależny”. Dlatego jeśli ktoś chce się pozbyć jakoby deprecjonujących, protekcjonalnych konotacji słowa „pacjent”, wybór terminu „klient” nie jest zbyt szczęśliwy. „Pacjent” natomiast nie wydaje się złą opcją, jeśli w tym kontekście zastanowimy się, co sprowadza człowieka na terapię i co definiuje jego relację z terapeutą.”
Paul L. Wachtel, Komunikacja terapeutyczna